Fakta brandsläckare


Det finns olika typer av släckmedel

Det finns i huvudsak fyra typer av släckmedel; pulver, skum, kolsyra och vatten. Generellt kan man säga att valet av släckmedel i stor grad bestäms av den verksamhet som utförs på platsen, eller utifrån vilka typer av bränder som kan uppstå. En kombination av flera typer kan därför bli aktuellt. När man tar hänsyn till de olika släckmedlens egenskaper och att användaren blir bekant med dessa och handsläckarens verkningsgrad, kommer man att kunna utföra en snabb och effektiv släckning.

Tabell över vilket släckmedel du ska välja för bränder i olika typer av material; pulver, skum, koldioxid eller vatten.

Här hittar du fördjupad information om:  pulversläckare»  skumsläckare»  koldioxidsläckare»

 

Brandklassen anger vilken typ av brand du kan släcka

Symboler som förklarar de olika brandklasserna. A – bränder i organiska material, B – bränder i brandfarliga vätskor, C – gasbränder, F – frityrbränder, bränder i elektrisk utrustning. Alla brandsläckare är godkända för en eller flera brandklasser.

Alla brandsläckare är godkända för en eller flera brandklasser. Brandklassen anger vilka typer av bränder man kan släcka med en specifik brandsläckare. Klasserna är angivna med standardiserade pictogram (syns på brandsläckare).

A Klassen | Organiska material som trä, papper, textiler mm.
B Klassen | Vätskebränder som olja, bensin, målarfärg mm.
C Klassen | Gasbränder
D Klassen | Metallbränder
F Klassen | Matolja, stekfett
Alla våra brandsläckare kan släcka bränder i anläggningar upp till 1000 V. Säkerhetsavstånd 1 meter.

Nordiska tillägg – I norden krävs det också test av brandsläckare i temperaturer ner mot – 30°C. Alla Housegard brandsläckare, förutom skumsläckarna, kan användas i temperaturer från – 30°C till + 60°C.

 

Kontroll av släckare

En brandsläckare som inte underhålls regelbundet blir en falsk trygghet. Service och kontroll ska genomföras enligt Svensk standard för underhåll och omladdning av brandsläckare SS-3656.

Rad av bilder som beskriver de delar av brandsläckaren du behöver kontrollera regelbundet; tryckmätaren, slangen och plomberingen.

  • Tryckmätaren ska stå på grönt.
  • Slangen ska vara monterad och hel.
  • Plomberingen ska sitta kvar.

 

Släckeffekt, vad är det?


Släckeffekten beskriver hur stor brand en brandsläckare kan släcka. Man kan säga att ju högre siffra, desto större brand klarar den av. Släckeffekten kan alltså vara avgörande.

Grafisk illustration som förklarar släckeffekt/effektivitetsklass och hur stor brand en brandsläckare kan släcka. Titta alltid på effektivitetsklassen när du väljer brandsläckare eftersom den kan variera kraftigt beroende på bl.a. släckmedel och cylindervolym.aftigt beroende på bl.a. släckmedel och cylindervolym

Släckeffekt betyder samma sak som effektivitetsklass, vilket är ett mått på hur stor brand en brandsläckare klarar att släcka i; A- organiskt material, B- brännbara vätskor samt C- gaser. Titta alltid på effektivitetsklassen när du väljer brandsläckare eftersom den kan variera kraftigt beroende på bl.a. släckmedel och cylindervolym. För hushåll är framförallt A-klassen betydelsefull, den visar på vilken storlek på brand som en brandsläckare klarar av att släcka i trä, papper, textilier m.m.

Detaljerad bild på etiketten för Housegard brandsläckare 55A som har marknadens högsta släckeffekt.

Alla brandsläckare har en alfanumerisk* siffra kopplad till de olika brandklasserna. Den alfanumeriska siffran visar på hur stor brand brandsläckaren kan släcka inom de olika klasserna. I princip kan man säga att desto högre siffra desto större brand kan man släcka. Effektklassen kan variera kraftigt beroende på släckmedel, cylindervolym och släckmedlens beståndsdelar och kvalitet. Housegard 55A har marknadens högsta släckeffekt, vilket betyder att den släcker 60% större bränder jämfört med en släckare med lägre släckeffekt (34A).

Effektivitetsklassen 233B innebär att en brandsläckare kan släcka 233 liter brännbar vätska (bensin, olja m.m.).

alfanumerisk* = siffra + bokstav

 

 

Se våra olika brandsläckare

Se våra olika brandsläckare »

Housegard har en omfattande produktportfölj med kvalitet som högsta fokus. Vi hjälper dig hitta rätt brandsläckare.

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar »

Vi får många frågor om våra produkter, brandsäkerhet, underhåll och installation. Vi har samlat svaren på de vanligaste frågorna.

Housegards trygghetsgaranti

Housegards trygghetsgaranti »

Om olyckan är framme och du tvingas använda din brandsläckare inom 5 år från köptillfället, så får du en helt ny av oss. Ett steg närmare ett tryggare Sverige.