Brandsäkerhetsprodukter för din bil


Silverfärgad bil i på väg i snötäckt landskap.

Var säker på att din bil är brandskyddad på bästa sätt

Bilbränder på vägen som inte är anlagda beror oftast på läckande bränsleledningar eller kortslutningar i elsystem. Bilbränder i garage orsakas däremot oftast av t.ex. felaktigt svetsningsarbete.

Brandsläckare

I en bil rekommenderar SVEBRA (Svenska Brandskyddsföretag) att det finnas en godkänd 2 kg pulverbrandsläckare med en effektivitetsklass (släckeffekt) på minst 13A 70B C. Housegards 2 kg pulversläckare har en något högre släckeffekt, 13A 89B C, vilket är den högsta på marknaden. Det är dock viktigt att kontrollera med det aktuella försäkringsbolaget om vad som gäller för försäkringar m.m. Vanligtvis är 2 kg pulverbrandsläckare godkänd men i vissa fall kan försäkringsbolag kräva att det finns en större släckare.

Ett komplement till pulverbrandsläckaren, vid mindre bränder, är FirePal släckspray – brandbekämpning på flaska. FirePal släckspray är en mindre flaska på 400 ml med 32 sek. brukstid. Den släcker mindre bränder i organiska material, brandfarliga vätskor och elektriska anläggningar.

Tänk på att I Europa är kraven på den säkerhetsutrustning som ska medföras i bilen ofta hårdare än i Sverige. I en del länder måste brandsläckare finns med i bilen.

Läs mer om våra brandsläckare»

Se alla produkter från Housegard

Se alla produkter från Housegard »

Hos oss hittar du alla produkter du behöver för ett brandsäkert hem. Housegard har en omfattande produktportfölj med kvalitet som högsta fokus.

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar »

Vi får många frågor om våra produkter, brandsäkerhet, underhåll och installation. Vi har samlat svaren på de vanligaste frågorna.

Brandsäkra ditt hem

Brandsäkra ditt hem »

I vår guide lär du dig allt om brandsäkerhet, Housegards produkter och skötsel av dessa m.m.