Brandsäkerhetsprodukter för din båt


Hamn med båtar i skärgårdsmiljö på den skandinaviska kusten.

Var säker på att din fritidsbåt är brandskyddad på bästa sätt

En båtbrand är en allvarlig olycka redan i hamnen, men till sjöss kan den få fatala följder. De flesta båtbränder uppstår i samband med tankning. Otäta slangar och kopplingar kan också släppa ut ångor som antänds av gnistor från startmotorn, öppen eld eller rökning. Värmeapparater och tändning av båtspis kan också orsaka brand ombord och man ska därför vara extra försiktig vid användning av dessa.

Brandsläckare

Enligt försäkringsvillkoren ska alla motordrivna båtar vara utrustade med minst en 2 kg pulverbrandsläckare. Om båtens längd överstiger tio meter ska det finnas minst två pulverbrandsläckare ombord. Det är dock viktigt att kontrollera med det aktuella försäkringsbolaget eftersom vissa bolag kan ha särskilda regler angående brandsläckare ombord.

Housegards 2 kg pulverbrandsläckare har en effektivitetsklass på 13A 89B C, vilket är högst på marknaden, och kan ses som ett bra alternativ. Tänk på att vibrationerna i en båt kan göra så att pulvret i brandsläckaren klumpar sig och gör den obrukbar, vänd släckaren upp och ner några gånger då och då för att förebygga detta.

Läs mer om våra brandsläckare»

Brandvarnare

När en brand utbryter tar det bara några minuter för rök eller gas att göra en människa medvetslös och då utrymmet i en båt är begränsat är det väldigt viktigt att ha en fungerande brandvarnare installerad som ger en tidig varning. För dig som inte vill montera med skruv, är Housegards magnetfäste ett bra alternativ och erbjuder snabb och enkel montering av din brandvarnare med hjälp av dubbelhäftande tejp.

Läs mer om våra brandvarnare»

Brandfilt

Brandfilten är också ett bra komplement till pulverbrandsläckaren och då främst för att kväva mindre bränder på plana ytor som t ex på spisen eller i kläder.  Att kväva eld med en brandfilt är väldigt effektivt, snabbt och enkelt och orsakar inget extra saneringsarbete.

Läs mer om våra brandfiltar»

Se alla produkter från Housegard

Se alla produkter från Housegard »

Hos oss hittar du alla produkter du behöver för ett brandsäkert hem. Housegard har en omfattande produktportfölj med kvalitet som högsta fokus.

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar »

Vi får många frågor om våra produkter, brandsäkerhet, underhåll och installation. Vi har samlat svaren på de vanligaste frågorna.

Brandsäkra ditt hem

Brandsäkra ditt hem »

I vår guide lär du dig allt om brandsäkerhet, Housegards produkter och skötsel av dessa m.m.