Fakta olika typer av varnare


Olika typer av varnare

Att prata om brandvarnare är egentligen inte helt rätt, då det finns ett antal olika typer av varnare.

Tabell över olika varnare från Housegard; brandvarnare, temperaturvarnare, kolmonoxidvarnare, gasvarnare, och vilken typ av bränder de lämpar sig bäst för.

 • Brandvarnare som varnar för brand genom att känna av brandrökens partiklar.
 • Temperaturvarnare larmar vid 58 grader och ska placeras i utrymmen där brandvarnare normalt ger falsklarm. Typiska ställen kan vara på vinden, i garaget, i källarutrymmen och förråd, där det är kallt, fuktigt eller dammigt. Temperaturvarnare används som ett komplement till brandvarnaren.
 • Kolmonoxidvarnare varnar för skadliga koncentrationer av kolmonoxid, även kallat kolos – en giftig gas utan lukt, smak eller färg. Denna gas kan t.ex. komma ifrån fotogendrivna apparater, oljepannor och gasugnar. Men även från öppna spisar, grillar eller läckage från garage. Kolmonoxidvarnaren är ingen ersättare till brandvarnare.
 • Gasvarnare upptäcker olika typer av brännbara gaser som t.ex. stadsgas, gasol, propan, butan och naturgas. Dessa placeras i kök, husvagn eller på andra ställen där en gasläcka kan tänkas uppstå.

 

Placering av brandvarnare

Placeringen av en brandvarnare är viktig för tidig varning. Men också för att undvika oönskade larm.

Karta över var i hemmet Housegard rekommenderar att du bör placera dina brandvarnare.
För bostäder gäller följande råd:

 • Ha minst en brandvarnare per våningsplan.
 • Placera brandvarnare i eller intill alla sovrum så du hör om det larmar när du sover.
 • Placera brandvarnare nära köket, där det är vanligt att bränder börjar.
 • I trappor bör brandvarnare placeras i utrymmet direkt ovanför trappan.
 • Om du har stängda dörrar, olika takhöjder, långa avstånd, eller annat som hindrar röken från att nå brandvarnaren rekommenderar vi ett större antal varnare.

OBS! Rök stiger uppåt och brandvarnare bör därför placeras i taket där de larmar snabbast. Placera brandvarnare minst 0,5 meter från väggen för att undvika att luftströmmar fördröjer larmet. Vid montering i snedtak ska varnaren placeras 1 meter horisontellt från takåsen.


Testa din brandvarnare!

Testa din brandvarnare en gång per månad, genom att trycka på testknappen. Testa alltid din brandvarnare efter längre frånvaro. Rengör alla dina brandvarnare 1-2 gånger per år genom att dammsuga utvändigt längs öppningarna. Tänk på att använd plastmunstycke för att undvika risk för statisk elektricitet.

När det är dags att byta batteri larmar varnaren med en kort signal ca 1 gång per minut. Testa alltid att varnaren fungerar när du bytt batteri genom att hålla inne testknappen en stund.

Undvik oönskade larm

Placeringen av din varnare är viktig för att undvika oönskade larm. Tänk på att:

 • Undvik rum med snabba temperaturväxlingar eller nära fönster/dörrar som ofta öppnas och stängs. Temperaturvariationer kan skapa kondens i brandvarnaren.
 • Placera brandvarnaren på en plats med jämn och stabil temperatur.
 • Undvik att placera brandvarnaren för nära badrum, tvättstuga eller andra platser med hög luftfuktighet.
 • Placera brandvarnaren minst 2 meter ifrån utrymmen med hög luftfuktighet.
 • Undvik placering nära fönster, fläktar, och liknande. Detta kan medföra att damm, pollen och insekter kan komma in i brandvarnaren. Tänk även på detta vid renoveringsarbeten, ta bort eller täck brandvarnaren.
 • Undvik att placera brandvarnaren för nära öppna spisar, kaminer eller andra värmeapparater.

Läs gärna mer om hur du undviker oönskade larm i broschyren: Housegard: Oönskade larm, en checklista»