Koldioxidsläckare


CO2-släckare ger en helt ren släckning utan saneringsbehov och är därför lämplig vid släckning av bränder i elektrisk utrustning, serverrum och liknande. Passar även för offentliga miljöer såsom sjukhus. Koldioxidsläckare kan även användas i eldfarliga vätskor.

Koldioxidsläckare släcker bränder i:

B – brännbara vätskor samt elektriska anläggningar upp till 1000 V.

Fördelar:

  • Inga sekundärskador.
  • Leder inte elektrisk ström.
  • Lämpar sig bra för bränder i elektrisk utrustning.
  • Tål temperaturer från -30°C til +60°C.

Att tänka på!

  • Täcker bara bränder i B klassen och bränder i elektrisk utrustning upp till 1000 V.
  • Kort räckvidd på släckmedlet.

Vilket släckmedel ska jag välja?


släckmedel-300px

Verksamheten och vilken typ av brand som kan tänkas uppstå styr valet av brandsläckare. Att ha rätt släckmedel till rätt verksamhet är en nyckelfaktor för en snabb och effektiv brandbekämpning, läs därför gärna mer om:

Se våra olika brandsläckare

Se våra olika brandsläckare »

Housegard har en omfattande produktportfölj med kvalitet som högsta fokus. Vi hjälper dig hitta rätt brandsläckare.

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar »

Vi får många frågor om våra produkter, brandsäkerhet, underhåll och installation. Vi har samlat svaren på de vanligaste frågorna.

Bra att veta om brandsläckare

Bra att veta om brandsläckare »

Allmän information om brandsläckare, släckeffekt, effektivitetsklasser, släckmedel m.m.