Bra å vite om detektorer


detektorer

Branndetektor, varmedetektor og røykdetektor: Hva er forskjellen?

En røykvarsler reagerer på partikler i luften, ikke på temperaturer eller gass. Eksempel er røyk, vanndamp, stekeos,støv, små insekter, trekk eller kondens forårsaket av temperaturforandringer.
Ofte er det miljømessige årsaker til at en røykvarsler går i alarm. Hvilken type av røykvarsler du skal velge avhenger av hvilken type brann som kan tenkes oppstå, høyenergibranner eller lavenergibranner. Lavenergibranner er ulmebranner uten flamme med lav forbrenning og små mengder røk med store partikler. En lavenergibrann kan utvikles i løpet av flere timer før den slår ut i flammer. En høyenergibrann derimot utvikles raskt, har god forbrenning og produserer flammer og små røykpartikler.

OPTISKE RØYKVARSLERE
Optiske røykvarslere har kortere reaksjonstid ved lavenergibranner (ulmebranner) enn ioniske røykvarslere. Det er den vanligste typen røykvarslere.

IONISKE RØYKVARSLERE
Ioniske røykvarslere reagerer raskere ved høyenergibranner sammenlignet med optiske røykvarslere.

GASSVARSLERE
Gassvarslere varsler ved naturgass og husholdningsgass. Til naturgass regnes metan, butan og propan, mens husholdningsgass er for eksempel gass som brukes til matlaging. Gass er tyngre enn luft og varsleren skal derfor monteres i gulvhøyde.

KARBONMONOKSID-VARSLERE (CO-varsler)
Karbonmonoksid (CO) er en giftig gass uten farge, lukt eller smak. CO kan være dødelig hvis du puster den inn. CO binder seg til hemoglobinet i blodet og hemmer kroppens evne til å oppta oksygen.  Ved høy konsentrasjon av CO kan døden inntreffe i løpet av bare minutter.

Karbonmonoksid kan utvikles av apparater som drives av en fossil forbrenning, eksempelvis propandrevne varmeovner, kokeapparater og kjøleskap. CO kan potensielt komme fra ethvert brennstoffdrevet apparat som er defekt, som ikke er riktig installert eller som ikke er riktig vedlikeholdt.  Det viktigste du kan gjøre for å forebygge dette, er en årlig inspeksjon og regelmessig vedlikehold av potensielle CO-kilder. Monter derfor CO-varsler i bobilen eller campingvognen, Housegard CO-detektorer varsler skadelige konsentrasjoner med CO og har en evaluerende sensortype som tar hensyn til CO-konsentrasjon og tid.

TEMPERATURVARSLER
Temperaturvarsler varsler ved 58C og skal plasseres der en røykvarsler gir falsk alarm. Typiske steder kan være loftet, garasjen, kjelleren, boder etc., der det er kaldt, fuktig eller støvete. Temperaturvarsleren brukes som et supplement til optisk eller ionis røykvarsler.

RADONVARSLER
Radonvarsleren varsler om radongass som kan lekke inn i huset gjennom berggrunnen. Radongass avgir skadelig ioniserende stråling, og er derfor ikke ønskelig å ha i sitt hus.


Plassering av røykvarslere

Korrekt plassering er en av de viktigste sidene ved god brannbeskyttelse. Ofte blir utstyret plassert slik at det ikke fungerer tilfredsstillende

placering-varnare

  • Monter røykvarslere i hvert separate soverom samt i alle oppholdsrom i boligen.
  • I boliger over flere plan bør det monteres røykvarslere i forbindelse med hvert enkelt soverom, samt øverst i hver trappeoppgang.
  • I kjellere uten soverom bør røykvarsler monteres nederst i trappeoppgang.
  • I soverom hvor man sover med dørene lukket bør det alltid monteres røykvarsler inne i soverommet.
  • Monter røykvarslere i alle rom hvor det finnes potensielle brannkilder.
  • Monter røykvarsler i hver ende av gang dersom denne er lengre en 9 meter.
  • Monter røykvarsleren midt i taket. Dersom dette ikke er mulig, monter røykvarsleren på vegg minimum 1 meter fra hjørne samt minimum 10-15 cm fra tak. (Veggmontasje frarådes)

OBS! Best plassering av røykvarsler er midt i taket og minst 50cm ut fra vegg. Vi fraråder montasje på vegg.

Sjekk din røykvarsler!


Røykvarslere skal testes jevnlig, batterier byttes rutinemessig og deteksjonskammer rengjøres for støv og smuss årlig.Test utføres ved å trykke inn testknappen i noen sekunder, og røykvarsleren skal svare med å gå i alarm. Alarmsignalet skal gi full styrke ved testing.

Du bør bytte batteri i røykvarsleren minst en gang i året. Om røykvarsleren gir frå seg korte pip, vil det si at batteriet begynner å bli dårlig. Då må du bytte batteriet med en gang. Etter at du har byttet batteri, sjekk at det fungerer ved å trykke på testknappen. Om røykvarsleren har nytt batteri og ikke reagerer, er batteriet defekt og du må bytte det med én gang.


Sjekkliste

Slik unngår du falske alarmer

At din røykvarsler gir falskalarm kan kjennes frustrerende, i hvert fall om det skjer om natten. Årsakene til falskalarm kan være mange, men er som oftest lette å forebygge.

Den vanligste årsaken til falskalarm er damp eller fuktig luft. Dette kan oppstå på grunn av at røykvarsleren er plassert for nære f.eks. baderom, vaskemaskin, tørkerom eller andre kilder som avgir mye fukt.
Andre ting som kan forårsake falskalarm er plutselig fall i temperatur og støv, f.eks. at røykvarsleren er plassert for nærme et vindu eller i miljøer med mye støv.

Les mer om hvordan du kan forebygge uønskede alarmer i brosjyren: Housegard – Sjekkliste for falske alarmer

 Se alle våre røykvarslere

Se alle våre røykvarslere »

Øk din egen brannsikkerhet med produkter fra Housegard.

Vanlige spørsmål

Vanlige spørsmål »

Her har vi listet noen av de vanligste spørsmålene vi får rundt brannsikkerhet og brandvern.

Brannsikkerhetsguiden

Brannsikkerhetsguiden »

Slik brannsikrer du din bolig!