Slik brannsikrer du din garasje


garage

Var säker på att ditt garage är brandskyddat på bästa sätt

I ett garage förvarar man ofta brännbara och lättantändliga vätskor och om garaget sitter ihop med huset är det extra viktigt att ha rätt släckutrustning.

Brandsläckare

Precis som Brandskyddsföreningen rekommenderar att det finns en pulverbrandsläckare på minst 6 kg med högsta effektivitetsklass (släckeffekt) 55A i lägenhet, radhus och villa tycker vi att en likvärdig släckare bör placeras även i garaget. Housegards 6 kg pulverbrandsläckare är godkänd enligt EN3 och har den högsta släckeffekten på marknaden. Placera brandsläckaren lättåtkomligt nära ytterdörr eller garageport så att släckarens handtag hamnar ca. 90 cm från golvet.

Ett komplement till pulverbrandsläckaren, vid mindre bränder, är FirePal släckspray – brandbekämpning på flaska. FirePal släckspray är en mindre flaska på 400 ml med 32 sek. brukstid. Den släcker mindre bränder i organiska material, brandfarliga vätskor och elektriska anläggningar.

Läs mer om våra brandsläckare»

Brandfilt

Brandfilten är också ett bra komplement till pulverbrandsläckaren och då främst för att släcka mindre bränder på plana ytor som t.ex. på spisen. i sängen eller på möbler. Att kväva eld med en brandfilt är väldigt effektivt, snabbt och enkelt och orsakar inget extra saneringsarbete.

Läs mer om våra brandfiltar»

 

Läs mer om rätt brandsäkerhetsprodukter för: