Hver tiende husholdning har ikke brannslukker

1 desember, 2014


Høysesongen for boligbranner er mellom desember og februar. Desember er dessuten måneden da flest branner har dødelig utgang. En undersøkelse som nylig ble gjennomført av Firephant – et nytt brannsikkerhetsvaremerke under Housegard – viser at brann i hjemmet er det nordmenn frykter mest. Likevel har ikke hver tiende husholdning en brannslukker. Situasjonen er verst blant de med lave inntekter samt de som bor i storby og leilighet. I Norge er det lovpålagt å ha en brannslukker i hjemmet.


 

 

I undersøkelsen spurte man i overkant av 1 000 nordmenn i alderen 20 år og oppover om deres forhold til brannsikring. Hele 56 prosent oppgir at brann er det man er mest redd for at skal inntreffe i hjemmet, et tall som ligger langt over både innbrudd og inntrengere. De som bor på landsbygda er aller mest bekymret. Der er tallet hele 70 prosent. I storbyer er derimot bare 52 bekymret for brann.

Det er også hjemmene på landsbygda som er best utstyrt i forhold til brann. Her har 93 prosent en brannslukker, og man er også godt rustet med røykvarslere og branntepper. Osloboere og de som bor i leiligheter er derimot dårligst på brannsikring. Hele 12 prosent av Osloboerne har ikke brannslukker og mer enn hver tiende leilighet er uten en slik. Verst er det blant de som tjener mindre enn 300 000 i året – her mangler nærmere hver femte husholdning en brannslukker.

Undersøkelsen viser også at det først og fremst er de som bor i storbyer som kan få bruk for brannslukkeren. Hele 14 prosent av storbyboerne mot 9 prosent på landsbygda.

Lars Haugrud, senioringeniør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, synes det er svært urovekkende at så mange husholdninger mangler brannslukkere:

– I Norge er det lovpålagt å ha en brannslukker i hjemmet. Brannslukkere, sammen med røykvarslere, er det viktigste hjelpemiddelet vi har for å sikre oss mot brann. I leiligheter er det dessuten alltid en risiko for at brannen sprer seg. Det innebærer at en leilighet uten brannsikring også kan være en fare for naboene.
Slurver med kontrollene
Undersøkelsen viser at det hersker stor usikkerhet rundt når en brannslukker bør skiftes ut eller gjennomgå service. 54 prosent av nordmenn vet ikke at den bør skiftes innen 10 år og åtte av ti kontrollerer heller ikke røykvarslerne sine en gang hver tredje måned, slik som anbefalt. Hver tredje kvinne er dessuten usikker på hvordan en røykvarsler skal håndteres. Blant mennene er det derimot få som er i tvil om hva de skal gjøre.

Den vanligste plasseringen av røykvarslere er i gangen. Ifølge Haugrud starter imidlertid de fleste branner på kjøkkenet.

– De aller fleste branner starter på kjøkkenet og er relatert til elektrisitet. Med en brannslukker i hjemmet kan brannen slukkes på et tidlig stadium. Den er også viktig for de som kommer og hjelper til med slukkingsarbeidet, og den kan være helt avgjørende for om du klarer å komme deg ut av brennende hjem, sier Lars Haugrud.
Svenskene er verre
Bak undesøkelsen står Firephant – et brannsikkerhetsvaremerke under Housegard.

– Vi gjennomførte den samme undersøkelsen i Sverige, og der var tallene enda høyere. Her mangler halvparten av alle husholdninger brannslukker. Da vi utviklet vår nye Firephant-slukker, fokuserte vi på brukervennlighet og design for at flere skal ha slukkeren stående framme og føle seg trygge på hvordan den brukes. Firephant er et supplement til den større 6 kilos slukkeren og passer perfekt til kjøkkenet, sier Magnus Clevegård, produktansvarlig hos Firephant.

Undersøkelsen ble gjennomført av analyseinstituttet Yougov i oktober 2014, blant et landsrepresentativt utvalg på i overkant av 1 000 nordmenn i alderen 20–74 år.