Redusere risikoen for brann i ditt hjem


Brannsikkerhet dreier seg ikke bare om røykvarslere, brannslukkere og branntepper. Minst like viktig er det å forebygge at brann  ikke oppstår gjennom enkle tiltak i hjemmet.

Se filmen «Brannsikker bolig» fra Norsk brannvernforening.

Norsk brannvernforening  har også utviklet  en brosjyre «Brannsikker bolig» som gir grunnleggende kunnskaper om brannsikkerhet under norske forhold på 32 språk.

Last ned brosjyre her»


Sjekkliste

Følgende sjekkliste kan redusere risikoen for brann i ditt hjem:

Sjekkliste varsling.

 • Er det montert fungerende røykvarslere på hvert plan i boligen?
 • Dersom du har en større bolig med mange rom, har du montert et seriekoplet system slik at tidlig varsel gis til alle beboere i boligen?
 • Er røykvarslerne plassert slik at alarmsignalet er tilstrekkelig høyt til å vekke alle beboerne der hvor de sover?
 • Tester du røykvarslerne jevnlig og minimum en gang pr. måned?
 • Bytter du batteri i alle dine røykvarslere rutinemessig?
 • Rengjør du røykvarslerne ved å støvsuge dem for støv, innsekter og smuss minst en gang pr. år?
 • Er dine røykvarslere godkjente i henhold til produktstandarden EN14604?
 • Er dine røykvarslere for gamle? (En røykvarsler bør byttes ut hvert 10 år)

 

Sjekkliste slukking.

 • Er det montert minimum en 6 kg pulverslokker, alternativt en husbrannslange som når alle rom?
 • Foretar du egenkontroll på brannslokkeren jevnlig, og sørger du for den myndighetspålagte autoriserte kontrollen hvert 5. år?
 • Dersom du har husbrannslange, har du kontrollert at den rekker til alle rom og jevnlig kontrollert at den er fast tilkoplet vanntilførsel? Fungerer kranen?
 • Har du montert supplerende slukkeutstyr så som brannteppe på kjøkkenet?
 • Er slukkeutstyret ditt plassert slik at det er lett tilgjengelig?
 • Vet alle i boligen hvor slukkeutstyret er plassert, og hvorledes det brukes?

 

Sjekkliste el-sikkerhet.

 • Sørger du for jevnlig sikkerhetskontroll av det elektriske anlegget utført av autorisert elektriker?
 • Benytter du autoriserte folk ved alle elektriske installasjoner i boligen?
 • Tester du jordfeilbryteren jevnlig?
 • Undersøker du sikringskap, støpsler, kontakter, lamper og lignende jevnlig for varmgang og svimerker?
 • Trekker du ut støpselet i apparater som kaffetrakter, strykejern og vaffeljern etter bruk?
 • Sørger du for at komfyr, vaskemaskin, TV apparater, tørketrommel og annet elektrisk utstyr er slått av før du går til sengs?
 • Rengjør du lofilter på tørketrommelen jevnlig? Sørger du for rens av elektriske apparater så som TV, kjøleskap og lignende med jevne mellomrom?
 • Når du anskaffer elektrisk utstyr og apparater, sørger du for at dette er av god kvalitet samt at det innehar relevante godkjenninger?
 • På barnerommet; sørger du for at det kun finnes fastmonterte lamper og oppvarmingskilder som ikke kan veltes?
 • Er du klar over brannfaren ved å la datamaskiner stå på døgnet rundt? Er du spesielt oppmerksom på brannfaren som oppstår ved tildekking av bærbare datamaskiner, eksempelvis ved bruk i seng, sofa og lignende? Informerer du alle i familien om denne faren? (Bærbar datamaskin som tildekkes kan forårsake brann.)

 

Sjekkliste fyring og åpen ild.

 • Kontrollerer du ovner, sentralfyr og piper jevnlig; er det montert i henhold til gjeldende regelverk?
 • Utviser du aktsomhet ved bruk av levende lys, ved at du aldri forlater rom med levende lys i lengre perioder?
 • Sørger du for at lysestaker og telysholdere er av god kvalitet, ikke kan velte eller på annen måte forårsake brann?
 • Bruker du gnistfanger ved fyring i peis?
 • Sørger du for å fyre riktig, slik at pipebrann unngås? (God trekk, tørr ved, ikke rundfyring.)

 

Sjekkliste ildsfarlige væsker og materialer.

 • Kjenner du reglene for hvor store mengder med ildsfarlig væske og gass du kan oppbevevare hjemme, samt kravene til oppbevaringsmåte? (Maksimalt 10 liter bensin og lignende. Maksimalt 55liter (22kg) propangass.)
 • Er ildsfarlige væsker og gassbeholdere merket slik at brannvesenet ved en eventuell utrykning vet hvor dette befinner seg?
 • Er du klar over at propangass ikke skal oppbevares i kjeller eller på loft?

 

Sjekkliste øvrige forhold.

 • Kan alle i familien nødnummere til brannvesen, ambulanse og politi?

 

Brannøvelse hjemme


En bolig blir overtent på fire minutter og du må redde deg ut raskt. Med jevnlige brannøvelser er både små og store forberedt hvis alarmen går. Se filmen «Brannøvelse hjemme» fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB ).

Sjekkliste evakuering.

 • Har du laget en enkel evakueringsplan for boligen, og avtalt en fast møteplass utenfor boligen hvor familien skal møtes ved en evakuering? (Sikrer at man enklere vet at alle har kommet seg ut ved en brann)
 • Har du snakket med familien og barna om hvorledes man skal oppføre seg og evakuere ved en brann?
 • Har alle soverom en alternativ og sikker rømningsvei ved brann?
 • Lar alle vinduer og dører som kan benyttes til evakuering seg enkelt åpne?
 • Har du vurdert behovet for ekstra evakueringsutstyr så som stige eller redningsline?
Øk din egen brannsikkerhet med produkter fra Housegard

Øk din egen brannsikkerhet med produkter fra Housegard »

I Housegardsortimentet finner du Førstehjelpsvesker, Branntepper, Røykvarslere og Brannslukkere. Les mer om hele vårt sortiment.

Vanlige spørsmål

Vanlige spørsmål »

Her har vi listet noen av de vanligste spørsmålene vi får rundt brannsikkerhet og brandvern.

Brannsikkerhetsguiden

Brannsikkerhetsguiden »

Slik brannsikrer du din bolig!