Slik brannsikrer du din hytte og fritidsbolig


 

Mange fritidsboliger er eldre bygninger med gammelt elektrisk anlegg, peis, propananlegg og andre potensielle brannkilder. De samme kravene som gjelder for ordinær bolig gjelder også for fritidsboligen. Siden fritidsboligen står ubenyttet i lange perioder er det spesielt viktig at man kontrollerer sikkerhetsutstyret så som røykvarslere og brannslukkere ved ankomst. Ved utlån av fritidsboligen er det praktisk å ha en skriftlig sjekkliste tilgjengelig for de som bruker boligen.

Brannslukkere
I Norge er alle boliger og boenheter pålagt å ha slukkeutstyr, og dette kravet gjelder også fritidsbolig. Det er eiers ansvar å påse at kravet er oppfylt, og det er beboer som har ansvaret for vedlikehold og ettersyn. I henhold til regelverket skal det monteres minst én 6 kg pulverslukker, alternativt 9 liter skumslukker (husk at skumslukkere ikke kan oppbevares under frysepunktet), eller husbrannslange.

Housegards 6 kg pulverslukkere oppfyller alle krav til slukkeutstyr i bolig, de er godkjent i henhold til Europastandard NS-EN3, og har markedets høyeste slukkeeffekt. Plasser brannslukkeren synlig, og lett tilgjengelig. Montér den slik at håndtaket er maksimalt 90 cm over gulv. På den måten blir det enkelt for alle i boligen å nå slukkeren.

Branntepper
Branntepper er et nyttig og praktisk supplement til et 6 kg. pulverapparat. Et brannteppe er enkelt og effektivt til slukking av mindre branner. Plasser gjerne brannteppet på kjøkkenet, i nærheten av komfyren, eller andre steder hvor mindre branntilløp kan oppstå.

Røykvarslere
Dette sier loven om røykvarslere:

”Alle boliger skal ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på soverom når dører er lukket.”

I 1990 vedtok Norske myndigheter lovpåbud om at alle boliger skal ha minst én røykvarsler. Påbudet omfatter leiligheter, eneboliger, rekkehus, hybler og hytter. Dersom man ikke har montert røykvarsler risikerer man blant annet redusert forsikringsutbetaling etter brann. Loven sier videre at alarmsignalet må være minimum 60db i boligens soverom. Det er eiers ansvar å anskaffe, samt montere røykvarsler. Det er brukers ansvar å teste, samt vedlikeholde røykvarsleren.

Hvor mange røykvarslere bør jeg ha i boligen?
Brann kan oppstå når som helst hos hvem som helst. En moderne bolig overtennes i løpet av 3-5 minutter, i løpet av denne tiden skal familien våkne og komme seg i sikkerhet. Vi anbefaler at det i en bolig monteres flere røykvarslere, gjerne seriekoplede. Det finnes ikke noe fasit svar, det avhenger av boligens størrelse og utforming. Minimum er én røykvarsler pr. boenhet, og minst en røykvarsler i hver etasje dersom boligen er over flere plan.

En regel er at du trenger minimum en røykvarsler pr. 40 m² men dette avhenger selvsagt av boligens utforming, antall rom, og planløsning. I praksis vil en normal bolig ha behov for 3-6 røykvarslere avhengig av boligens størrelse og utforming.


Gode råd mot hyttebrann (Gjensidige):

  • Vær oppmerksom på faren for tørrkoking på hytta, akkurat som hjemme
  • Bytt slange på propanapparater, og oppbevar beholderen utendørs i stålskap med lufting nederst
  • Hold brennbart materiale unna stearinlys og annen åpen ild – og la aldri lys/peisen brenne uten tilsyn
  • Begrens bruken av skjøteledninger, og trekk ut så mange støpsler som mulig ved avreise
  • Få fagfolk til å sjekke eldre ildsteder og elektriske anlegg
  • Sørg for at varslings- og slukkeutstyr er på plass og i orden
  • Ha en plan for evakuering og møtested, og gjennomfør brannøvelser

Lær mer om de riktige brannsikkerhetsprodukter for:


Øk din egen brannsikkerhet med produkter fra Housegard

Øk din egen brannsikkerhet med produkter fra Housegard »

I Housegardsortimentet finner du Førstehjelpsvesker, Branntepper, Røykvarslere og Brannslukkere. Les mer om hele vårt sortiment.

Vanlige spørsmål

Vanlige spørsmål »

Her har vi listet noen av de vanligste spørsmålene vi får rundt brannsikkerhet og brandvern.

Brannsikkerhetsguiden

Brannsikkerhetsguiden »

Slik brannsikrer du din bolig!