Slik brannsikrer du din leilighet


lägenhet-670-x180px

Vær sikker på at din bolig er brannsikret på best mulig måte

Ved en brann handler det om å være vel forberedt og å ha riktig slukkeutstyr. En røykvarsler som varsler i en tidlig fase, og som gir mer tid til å redde og å bli reddet, er både en enkel og billig livsforsikring. Med en effektiv brannforebygging i ditt hjem sover du bedre..

Brannslukkere
I Norge er alle boliger og boenheter pålagt å ha slokkeutstyr, dette kravet gjelder også fritidsboliger. Det er eiers ansvar å påse at kravet er oppfylt, det er beboer som har ansvaret for vedlikehold og ettersyn. I henhold til regelverket skal det monteres minst en 6 kg pulversuokker, alternativt 9 liter skumslukker, eller husbrannslange. Housegards 6 kg pulverslokkere oppfyller alle krav til slokkeutstyr i bolig, de er godkjent i henhold til Europastandard NS-EN3, og har markedets høyeste slukkeeffekt. Plasser brannslokkeren synlig, og lett tilgjengelig. Monter slik at håndtaket er maksimalt 90 cm over gulv. På den måten blir det enkelt for alle i boligen å nå slukkeren.

Branntepper
Branntepper er et nyttig og praktisk supplement til et 6 kg. pulverapparat. Et brannteppe er enkelt og effektivt til slokking av mindre branner ved komfyren, i sengen eller på møbler, og forårsaker ikke ekstra sanneringsbehov. Plasser gjerne brannteppet på kjøkkenet, i nærheten av komfyren, eller andre steder hvor mindre branntilløp kan oppstå.

Røykvarslere
Dette sier loven om røykvarslere:
”Alle boliger skal ha minst en godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på soverom når dører er lukket.” En røykvarsler overvåkar en flate på ca. 40 m². Dette kan variere avhengig av bl.a. planløsning og antall rom i hjemmet. Avstanden mellom to røykvarslere bør ikke overstige mer enn 12 meter og det bør finnes minst en røykvarsler per etasje. Røykvarslere plasseres i taket, minst 1 meter fra veggen, utenfor hvert soverom, og langs den veien som leder fra soverommet og ut av hjemmet. Tenk på at om man sover tungt og med stengte dører, er det vanskelig å høre om en røykvarsler varsler utenfor eller i rommet. Varm røyk stiger ppp, så plasser en røykvarsler høyest mulig opp i taket ovenfor trappen. Unngå å plassere røykvarslere i kjøkken, i baderom, nære vinduer, ved takarmaturer eller i rom der de enkelt forårsaker falskalarm. For økt trygghet i hjemmet er Housegards røykvarslere for trådløs seriekopling et meget bra alternativ. Om en røykvarsler varsler, så varsler også de andre. Gjennom å kople sammen opp til 24 stk. røykvarslere, får du en sikker brannbeskyttelse.