AVD: Ett släckmedel som släcker bränder i litiumbatterier


Housegards släckmedel AVD kan användas i allt från brandsläckare till sprinklersystem.

Som komplement till släckmedel och släckutrustning erbjuder vi även transportväskor och packning för att skydda litiumbatterier och annat brandfarligt gods under förvaring och transport.

Släckmedlet AVD är en revolutionerande produkt som kommer att öka säkerheten vid hantering och användande av litiumbatterier.

  • Med AVD har vi tagit fram en ny lösning som effektivt klarar att släcka bränder i litiumbatterier.
  • Metoden kan användas som traditionell brandsläckare eller genom en stationär sprinkleranläggning.
  • Med hjälp av en vattenbaserad samling av små mineraler bildas en keramisk platta som kyler ner branden och lägger sig som ett tätt skal över brandhärden. Tekniken är ett stort framsteg som minskar ett växande problem i samhället.

 

AVD släcker bränder i litiumbatterier.

Batteribränder – ett ökande samhällsproblem

Litiumbatterier blir allt vanligare i produkter som kräver mycket energi, som exempelvis datorer, mobiler, fjärrkontroller och leksaker. Batterierna erbjuder en mycket hög energidensitet, men kan i vissa fall innebära risker. Fram tills nu har det inte heller funnits någon effektiv metod att släcka dessa bränder.

Läs mer om brandrisken med litiumbatterier »

 

Typiska situationer som kan utlösa en litiumbatteribrand


  • Yttre påverkan – fall, stötar och slag
  • Överladdning
  • Exponering för hög temperatur

Om någon av de tre ovanstående situationerna är kritisk, startas en kemisk reaktion i elektrolyten i battericellen eller en så kallad termisk rusning. Den producerar då brännbara gaser som, när den kritiska blandningen med syrgas uppnås och den inre värmeutvecklingen är tillräckligt långt fortskriden, gör att apparaten börjar brinna.

 

Skum, pulver och vatten har liten till ingen effekt på litiumbränder


Skulle en litiumbrand uppstå fungerar inte de traditionella metoderna. Vatten bildar vätgas som ökar branden och skumsläckare håller bara nere elden så länge skummet sprutas på elden.

Går det att släcka en batteribrand med vatten?

I filmen nedan jämför vi hur vatten och AVD släcker en litiumbatteribrand. AVD-släckmedlet (till vänster) kväver branden. Vatten däremot (till höger) bildar vätgas som ökar branden.

 


Som företagskund handlar du Housegards produkter genom GPBM Nordic

Våra produkter går inte att köpa på housegard.com. Alla beställningar går via GPBM Nordic där du handlar som inloggad kund eller ansöker om att bli återförsäljare.

Handla på gpbmnordic.se »

Inte företagskund? Hitta återföräljare här »

Var används släckmedlet AVD?


Nischade användningsområden, såsom:

  • Litiumjonbränder (batteribränder)
  • Brandfarliga fasta/solida metallbränder (t.ex. magnesium, aluminium).
  • Högriskmiljöer

AVD släcker även Klass A-bränder (organiska material som textilier, möbler, trä etc.)

 

Vem har användning för AVD?


Det finns ett stort behov av en effektiv metod för att släcka litiumbatteribränder inom t.ex. Räddningstjänsten, på återvinningsstationer och platser där batterier lagerhålls, i transportfordon och andra instanser, organisationer, butiker och företag inom brandskydd, utryckning, återvinning och logistik.

Men eftersom litiumbatterier har en så pass central roll i våra liv, genom personlig teknik bl.a., så finns det även behov av släckutrustning med släckmedlet AVD i hem, på företag, i butiker, transportfordon, på offentliga platser m.m. På det sättet hade vi tillsammans kunnat förebygga, förhindra och bekämpa bränder i litiumbatterier.

 

Kan AVD släcka en batteribrand?


Se våra filmer där vi har testat att släcka bränder i olika typer av batterier med AVD. Våra tester visar tydligt hur AVD kväver och släcker bränder i litiumbatterier av olika slag. De visar också på dess isolerande egenskaper och hur släckmedlet förhindrar att bränder i både litiumbatterier och organiska material (Klass A) återtänds efter släckning.

Se filmerna här:

 

Externa länkar


Elkretsen

GPBM Nordic

Brandsläckare

Brandsläckare »

Speciellt anpassad brandsläckare fylld med släckmedlet AVD (Aqueous Vermiculite
Dispersion) för släckning av bränder i
litiumbatterier.

Släckspray

Släckspray »

Housegard Lith-EX släckspray är
utvecklade för att bekämpa litium-
och högriskbränder av begränsad storlek.

Släckmedel AVD

Släckmedel AVD »

Till skräddarsydda bärbara system eller för fasta installationer.

Brandsäkra förvaringsboxar / transportväskor för litiumbatterier

Brandsäkra förvaringsboxar / transportväskor för litiumbatterier »

Brandsäker transportväska är en innovativ produkt som används för att skydda litiumbatterier och annat brandfarligt gods från brand.

Vermikulit (packning för litiumbatterier)

Vermikulit (packning för litiumbatterier) »

Pellets med kornstorlekar mellan 2 och 4 mm som packas kring litiumbatterier vid förvaring och transporter.

Vanliga frågor om AVD

Vanliga frågor om AVD »

Housegard är idag ensamma i Sverige om att erbjuda släckmedlet AVD i olika typer av släckutrustning. Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får om AVD.