Vanliga frågor kring AVD


Vad är en Lith-EX?

Det är en släckspray som innehåller släckmedlet vattenhaltig vermikulit i dispersion (AVD) tillsammans med ett drivgasen (kvävgas).


Vad är vattenhaltig vermikulit i dispersion?

Brandsläckningsmedlet vattenhaltig vermikulit i dispersion (AVD) är en ny revolutionerande teknik som har många fördelar jämfört med traditionella lösningar som använder fasta och portabla brandbekämpningssystem. AVD är en vattenhaltig dispersion av vermikulit, som kan sprutas ut som en dimma. Vermikulit är namnet på en grupp hydratiserade laminära mineraler: silikater av aluminium-järn-magnesium. Mineralet vermikulit består av tunna flata kristaller som innehåller mikrospopiska lager av vatten.


Hur släcker AVD branden?

AVD sprutas ut som en dimma. Vermikulitpartiklarna i dimman fastnar på det brinnande materialet och skapar en täckande film över den brinnande ytan. Vattnet kyler ner branden medans det hastigt avdustar. Tack vare minneralplattornas form binds de samman och skapar en obrännbar syrebarriär mellan branden och atmosfären.


Kan Lith-EX återfyllas efter de använts?

Nej, enheterna är konstruerade för engångsanvändning.


Hur effektiv är Lith-EX?

Lith-EX är en släckspray som är idealisk för små bränder, som ännu inte fått ordentligt fäste.


Är AVD farligt för miljön?

Nej. Vermikulit är ett naturligt förekommande mineral som är kemiskt och fysiskt inert. Ämnet är helt giftfritt och därför helt ofarlig för vattenlevande organismer, växter och djur.


Är enheten under tryck?

Ja, upp till 12 bar.


Är AVD officiellt godkänt eller certifierat?

Dupré Minerals har i samarbete med ZSW GmbH utvecklat en testnorm. Lith-EX brandsläckaren har testats enligt denna testnorm. 35 kV isoleringstest: Testad enligt Apragaz-test Klass A: AVD-Li brandsläckningsmedel har utsatts för oberoende tester och godkänts enligt 21A när det påfördes från en 9-liters brandsläckare enligt BS EN 3-7:2008.


Vilka bränder kan AVD användas till?

Släckmedlet AVD är speciellt framtaget för bränder i litiumbatterier, men fungerar även på t.ex. brinnande magnesium och i klass A-bränder. Brandklass A innefattar bränder i organiska och fiberösa material som textilier, trä, möbler och de flesta andra inredningsmaterial.

Vill du veta mer om AVD?


Ring: 031-799 16 00 eller
maila info@gpbmnordic.se

Ladda ner vår informationsfolder här »

Läs mer om AVD här »

 

Var kan jag köpa AVD-produkter?


Företagskunder handlar Housegards produkter direkt från GPBM Nordic. På gpbmnordic.se kan du handla som inloggad kund eller ansöka om att bli återförsäljare.

Till GPBM Nordic »

Housegards produkter säljs också hos en mängd återförsäljare runt om i landet och på nätet.

Hitta närmaste återförsäljare här »

Hitta närmaste återförsäljare

Hitta närmaste återförsäljare »

Housegards produkter säljs också hos en mängd återförsäljare runt om i landet och på nätet.

Släckspray AVD

Släckspray AVD »

Housegard Lith-EX släckspray är
utvecklade för att bekämpa litium-
och högriskbränder av begränsad storlek.

Brandsläckare AVD

Brandsläckare AVD »

Brandsläckaren använder det nya och revolutionerande släckmedlet AVD som, till följd av ökad problematik kring batteribränder och explosioner, utvecklats för att effektivt släcka bränder i litiumbatterier.