Vanliga frågor kring AVD


VAD ÄR EN Lith-EX

Det är en släckspray som innehåller släckmedlet vattenhaltig vermikulit i dispersion (AVD) tillsammans med ett drivgasen (kvävgas).


VAD ÄR VATTENHALTIG VERMIKULIT I DISPERSION?

Brandsläckningsmedlet vattenhaltig vermikulit i dispersion (AVD) är en ny revolutionerande teknik som har många fördelar jämfört med traditionella lösningar som använder fasta och portabla brandbekämpningssystem. AVD är en vattenhaltig dispersion av vermikulit, som kan sprutas ut som en dimma. Vermikulit är namnet på en grupp hydratiserade laminära mineraler: silikater av aluminium-järn-magnesium. Mineralet vermikulit består av tunna flata kristaller som innehåller mikrospopiska lager av vatten.


HUR SLÄCKER DE BRANDEN?

AVD sprutas ut som en dimma. Vermikulitpartiklarna i dimman fastnar på det brinnande materialet och skapar en täckande film över den brinnande ytan. Vattnet kyler ner branden medans det hastigt avdustar. Tack vare minneralplattornas form binds de samman och skapar en obrännbar syrebarriär mellan branden och atmosfären.


KAN Lith-EX ÅTERFYLLAS SEDAN DE ANVÄNTS?

Nej, de är enheter konstruerade för engångsanvändning.


HUR EFFEKTIV ÄR DEN?

Den är idealisk för små bränder, som ännu inte fått ordentligt fäste.


HUR LÅNG HÅLLBARHET HAR LITH-EX FIRESTOPPER?

3 år.


ÄR LITH-EX FARLIG FÖR MILJÖN?

Nej. Vermikulit är ett naturligt förekommande mineral som är kemiskt och fysiskt inert. Ämnet är helt giftfritt och därför helt ofarlig för vattenlevande organismer, växter och djur.


ÄR ENHETEN UNDER TRYCK?

Ja, upp till 12 bar.


ÄR DEN OFFICIELLT GODKÄND ELLER CERTIFIERAD?

Dupré Minerals har i samarbete med ZSW GmbH utvecklat en testnorm. Lith-EX brandsläckaren har testats enligt denna testnorm. 35 kV isoleringstest: Testad enligt Apragaz-test Klass A: AVD-Li brandsläckningsmedel har utsatts för oberoende tester och godkänts enligt 21A när det påfördes från en 9-liters brandsläckare enligt BS EN 3-7:2008.

Vill du veta mer om AVD?


Ring: 031-799 16 00 eller
maila info@gpbmnordic.se


Ladda ner vår informationsfolder här»

Housegard.com uses cookies to improve your experience. By using the website, you agree to our use of cookies. Learn more about Cookies.