Litiumbatterier och brandrisk


AVD släcker bränder i litiumbatterier.

Batteribränder – ett ökande samhällsproblem

Litiumbatterier blir allt vanligare i produkter som kräver mycket energi, som exempelvis datorer, mobiler, fjärrkontroller och leksaker. Batterierna erbjuder en mycket hög energidensitet, men kan i vissa fall innebära risker.

För att energin inte ska skena, så kallad ”Thermal Runaway” eller termisk rusning, finns ett antal olika säkerhetssystem. Skulle något av säkerhetssystemen slås ut av kraftiga stötar eller slag, eller av hög värme finns risk att batterierna exploderar och brinner med mycket hög temperatur.

Redan har ett antal olyckor skett. Bland annat ett stort antal litiumincidenter i flygplan. Nyligen har dessutom över 500 000 hoverboards återkallats av tillverkaren på grund av att många fattat eld. Det finns även mobiltelefoner som återkallats på grund av inre explosioner.

Ett av de största problemen är att det tidigare inte funnits en effektiv metod att bekämpa dessa bränder, rekommendationen har varit att de ska få brinna ut.

 

Apparater som klassificerats som brandfarliga


Flertalet privata och industriella tekniska enheter som innehåller litiumbatterier har klassats som brandfarliga. Här följer några exempel:

 • Mobiltelefoner och bärbara datorer
 • Barnleksaker
 • Elektriska cyklar och skotrar
 • Radiostyrda fordon, båtar och flygplan
 • Sladdlösa verktyg
 • Radiokommunikationsutrustning
 • Övervaknings- och testutrustning inom sjukvården

 

Lösningen är det nya och revolutionerande släckmedlet AVD


Housegards AVD är det första och enda släckmedlet som släcker bränder i litiumbatterier. AVD kväver effektivt litiumbränder och är en revolutionerande produkt inom brandskydd som kommer att öka säkerheten vid hantering och användande av litiumbatterier.

 • Med AVD har vi tagit fram en ny lösning som effektivt klarar att släcka bränder i litiumbatterier.
 • Metoden kan användas som traditionell brandsläckare eller genom en stationär sprinkleranläggning.
 • Med hjälp av en vattenbaserad samling av små mineraler bildas en keramisk platta som kyler ner branden och lägger sig som ett tätt skal över brandhärden. Tekniken är ett stort framsteg som minskar ett växande problem i samhället.

Läs mer om AVD »

Snabb fakta om litiumbatterier


Det finns många olika typer av litiumbatterier. Även om det börjar dyka upp alternativ så är litiumbatterier standarden i privat och professionell laddningsbar teknik. De två vanligaste typerna – litiumpolymer (Li-Po) och litiumjon (Li-Ion) – är inbyggda i de flesta mobila enheter vi använder idag.

Primära litiumbatterier och knappceller, engångsbatterier, förekommer också i stor utsträckning då det är en teknik som klarar stora temperaturförändringar samt erbjuder en lång livslängd och hög energidensitet till skillnad mot t.ex. alkaliska batterier. Oavsett batterityp så utgör alla litiumbatterier en brandrisk om de hanteras felaktigt.

Har du frågor kring riskerna med en specifik litiumteknik? Kontakta info@gpbmnordic.se

 

Typiska situationer som kan utlösa en litiumbatteribrand


 • Yttre påverkan – fall, stötar och slag
 • Överladdning
 • Exponering för hög temperatur

Om någon av de tre ovanstående situationerna är kritisk, startas en kemisk reaktion i elektrolyten i battericellen eller en så kallad termisk rusning. Den producerar då brännbara gaser som, när den kritiska blandningen med syrgas uppnås och den inre värmeutvecklingen är tillräckligt långt fortskriden, gör att apparaten börjar brinna.

 

Bli återförsäljare


Våra produkter går inte att köpa på housegard.com. Alla beställningar går via GPBM Nordic där du handlar som inloggad kund eller ansöker om att bli återförsäljare.

Handla på gpbmnordic.se »

Inte företagskund? Hitta återföräljare här »

Brandsläckare

Brandsläckare »

Speciellt anpassad brandsläckare fylld med släckmedlet AVD (Aqueous Vermiculite
Dispersion) för släckning av bränder i
litiumbatterier.

Släckspray

Släckspray »

Housegard Lith-EX släckspray är
utvecklade för att bekämpa litium-
och högriskbränder av begränsad storlek.

Släckmedel AVD

Släckmedel AVD »

Till skräddarsydda bärbara system eller för fasta installationer.