Brandfiltar


Housegard Steg 1
Varna
Housegard steg 2
Evakuera
Housegard steg 3
Släck

En brandfilt är ett bra komplement till en brandsläckare. Den kan med fördel användas för att dämpa en brand eller släcka brand i kläder eller i kokkärl.

Housegard.com uses cookies to improve your experience. By using the website, you agree to our use of cookies. Learn more about Cookies.