Koldioxidsläckare


Housegard Steg 1
Varna
Housegard steg 2
Evakuera
Housegard steg 3
Släck

CO2-släckare, även kallad kolsyresläckare eller koldioxidsläckare, ger en helt ren släckning utan saneringsbehov och är därför lämplig vid släckning av bränder i elektrisk utrustning, serverrum och liknande.