Släckspray


Housegard Steg 1
Varna
Housegard steg 2
Evakuera
Housegard steg 3
Släck

Housegard FirePal är en serie effektiva släcksprayer i kompakt format. Lätt att förvara och ha nära till hands om en mindre brand bryter ut. FirePal Home och Pro släcker bränder i brandklasserna A, B och FirePal Kitchen i brandklasserna A, B och F. Dessutom släcker de bränder i elektrisk utrustning upp till 1000V. FirePal släcker små bränder snabbt och enkelt.