Första Hjälpen


Housegard Steg 1
Varna
Housegard steg 2
Evakuera
Housegard steg 3
Släck

Första Hjälpen-väskor från Housegard innehåller allt du behöver vid en lindrigare personskada.