Skumsläckare


Housegard Steg 1
Varna
Housegard steg 2
Evakuera
Housegard steg 3
Släck

En skumsläckare släcker effektvit bränder i brandfarliga vätskor så som bensin och olja etc, men kan även användas vid klass A-bränder, dvs bärnder i organiskt material som trä, papper, textilier m.m. Eftersom en skumsläckare ger minimala efterskador är den lämplig i alla offentliga miljöer.

Housegard.com uses cookies to improve your experience. By using the website, you agree to our use of cookies. Learn more about Cookies.