Pulversläckare


För hemmabruk rekommenderar vi en 6 kg pulversläckare, den brandsläckare som släcker bränder i flest typer av material. Bakom dessa rekommendation står Räddningsverket, Konsumentverket, Svenska Brandskyddsföretag (SVEBRA), och den bygger på praktiska försök genomförda av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP). ABC-pulver har mycket hög släckförmåga även vid användning av små mängder pulver.

Pulversläckaren är med andra ord förstahandsvalet i villa, lägenhet och fritidsbostad men passar även för industri och kontor samt för transport- och entreprenadmaskiner.

Pulversläckare släcker bränder i:
a – organiska material
b – brännbara vätskor
c – gasbränder
samt elektriska anläggningar upp till 1000 v

Fördelar:

  • täcker de flesta typer av brandklasser.
  • väldigt effektivt även vid användning av små mängder pulver.
  • väldigt effektivt även vid användning av små mängder pulver.
  • lätt att använda även för personer som aldrig har använt en brandsläckare innan.
  • brandsläckaren med bäst räckvidd.
  • högst släckeffekt inom samtliga brandklasser.
  • tål temperaturer från -30°c till +60°c.

Att tänka på!

  • tömningstid: 15 sekunder vid kontinuerlig tömning.
  • eftersläckning med vatten kan behövas för att förhindra återantändning.

Vilket släckmedel ska jag välja?


släckmedel-300px

Verksamheten och vilken typ av brand som kan tänkas uppstå styr valet av brandsläckare. Att ha rätt släckmedel till rätt verksamhet är en nyckelfaktor för en snabb och effektiv brandbekämpning, läs därför gärna mer om:

Se våra olika brandsläckare

Se våra olika brandsläckare »

Housegard har en omfattande produktportfölj med kvalitet som högsta fokus. Vi hjälper dig hitta rätt brandsläckare.

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar »

Vi får många frågor om våra produkter, brandsäkerhet, underhåll och installation. Vi har samlat svaren på de vanligaste frågorna.

Bra att veta om brandsläckare

Bra att veta om brandsläckare »

Allmän information om brandsläckare, släckeffekt, effektivitetsklasser, släckmedel m.m.