Skumsläckare


Skumsläckare släcker effektivt bränder i brandfarliga vätskor såsom bensin, olja, et c, men kan även brukas vid klass A-bränder. Skumsläckare används inom industri, verkstad, lantbruk, mm. Eftersom den ger minimala efterskador är den även lämplig i alla offentliga miljöer såsom kontor, skola, sjukhus, köpcentra mm.

Skumsläckare släcker bränder i:
a – organiska material
b – brännbara vätskor
samt elektriska anläggningar upp till 1000 v.

Fördelar

  • orsakar mindre efterskador.
  • kylande effekt.
  • mycket effektivt vid vätskebränder.
  • skum bryts ner över tid. utbyte av släck-medlet rekommenderas efter 5 år.

Att tänka på!

  • skum bryts ner över tid. utbyte av släckmedlet rekommenderas efter 5 år.
  • medium räckvidd.
  • täcker inte c – gasbränder.
  • ska ej förvaras i temperaturer under 5 oc

Vilket släckmedel ska jag välja?


släckmedel-300px

Verksamheten och vilken typ av brand som kan tänkas uppstå styr valet av brandsläckare. Att ha rätt släckmedel till rätt verksamhet är en nyckelfaktor för en snabb och effektiv brandbekämpning, läs därför gärna mer om:

Se våra olika brandsläckare

Se våra olika brandsläckare »

Housegard har en omfattande produktportfölj med kvalitet som högsta fokus. Vi hjälper dig hitta rätt brandsläckare.

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar »

Vi får många frågor om våra produkter, brandsäkerhet, underhåll och installation. Vi har samlat svaren på de vanligaste frågorna.

Bra att veta om brandsläckare

Bra att veta om brandsläckare »

Allmän information om brandsläckare, släckeffekt, effektivitetsklasser, släckmedel m.m.