Vänligen ladda ner senaste versionen av Adobe Flashplayer
 Brandsäkerhetsguiden
MSB om brandvarnare

MSB om brandvarnare

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) är myndigheten som ansvarar för frågor som rör skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. Den 14 februari 2007 beslutade man om att ta fram allmänna råd och kommentarer om brandvarnare i bostäder. Beslutet innebär att MSB, mot bakgrund av bestämmelserna i 2 kap 2 § Lagen om skydd mot olyckor (2003:778), anser att det bör finnas minst en fast installerad brandvarnare eller annan motsvarande anordning för tidig varning vid brand i alla byggnader som används för bostadsändamål. Brandvarnarna bör vara utförda enligt standard SS-EN 14604. Vidare rekommenderas att nätanslutna brandvarnare bör installeras i bostäder där hyresgästerna kan ha svårt att själva byta batterier eller kontrollera att brandvarnaren fungerar.