Vanliga frågor

Brandsläckare


Vilken brandsläckare ska jag välja?

Att ha något slags släckredskap i hemmet är bättre än ingenting, men för att du ska känna dig så trygg som möjligt rekommenderar vi alltid ett fullgott brandskydd.

Rekommendation för villa, lägenhet, sommarhus och liknande:

Det finns i huvudsak fyra olika typer av släckmedel; pulver, koldioxid, skum och vatten. Det typ av släckmedel vi rekommenderar för privat bruk är pulver. Pulver är det släckmedel som släcker flest typer av bränder (även i elektriska anläggningar som t.ex. spisen). I hemmet bör du ha minst en 6 kg pulverbrandsläckare per våning. Housegards 6 kg pulversläckare har dessutom marknadens högsta släckeffekt, 55A, vilket gör att du kan släcka 60% större bränder jämfört med en pulversläckare med släckeffekt (effektivitetsklass) 34A.

Läs mer om släckmedel och våra rekommendationer här »

Läs mer om rätt brandskydd för:

Var ser jag hur gammal min brandsläckare är?

Datummärkningen finns längst ner på brandsläckaren på cylindern, tillverkningsår.

Varför rekommenderar man pulverbrandsläckare före skumbrandsläckare?

Pulverbrandsläckare med ABC-pulver är en allround-släckare som täcker de flesta typer av bränder ifrån fibrösa material (A), brännbara vätskor (B) till gasbränder(C). Andra fördelar med pulverbrandsläckare är;

  • Högre effekt än andra släckmedel
  • Enklast för amatörer att använda
  • Bäst räckvidd på släckmedlet
När skall man använda en skumbrandsläckare?

Skumbrandsläckare är speciellt effektiva vid vätskebränder (Klass B) och förorsakar dessutom mindre sekundärskador än pulverbrandsläckare.

Varför står det ingen effektivitetsklassangivelse gällande klass C brand på en ABC-släckare?

Klass C är gasbränder och där finns det ingen klassificering.

Kan brandsläckare vara olika bra?

Ja, man ser på effektivitetsklassen hur bra en släckare är.

Exempelvis 43A.
Siffran visar på vilken effektivitetsklass släckaren har, ju högre siffra, desto bättre är släckaren på att släcka den angivna typen av brand.
Bokstaven anger vilken typ av brand släckaren är lämpad för, A – bränder i organiska material som trä, papper, textiler, B – vätskebränder som olja, bensin, målarfärg, C – gasbränder och F – Frityrbränder.

Vad betyder ABC-släckare?

Det betyder att släckaren är godkänd att användas mot bränder som uppkommer i organiska material som trä, papper, textilier (A-klassen), vätskor som olja, bensin, målarfärg (B-klassen) och gaser (C-klassen).

Vad är Housegards trygghetsgaranti?

Housegards trygghetsgaranti gäller på alla brandsläckare från Housegard och Firephant, och gör det möjligt för dig att få en ny brandsläckare kostnadsfritt om du tvingas använda den du köpt sedan tidigare. Trygghetsgarantin gäller om du uppfyller följande krav:

  • Om du har köpt en brandsläckare från Housegard
  • Registrerat din brandsläckare på Housegards hemsida senast 6 månader från inköpsdatum
  • Tvingats använda brandsläckaren i en brand inom 5 år från köptillfället
  • Anmält branden till ditt försäkringsbolag

Brandsläckaren registreras här »

Gäller Housegards trygghetsgaranti för alla brandsläckare?

Ja, samtliga brandsläckare från Housegard har Trygghetsgaranti: pulversläckare, koldioxidsläckare (CO2), skumsläckare samt alla brandsläckare från Housegards varumärke Firephant.

Trygghetsgarantin gäller dock inte på annan släckutrustning, som brandfiltar och Housegard FirePal släckspray.

Kan alla registrera sig för Housegards trygghetsgaranti?

Alla kan anmäla sig för Trygghetsgarantin, men du måste anmäla ditt personnummer och om olyckan är framme så måste du kunna visa upp ett försäkringsärende på händelsen/olyckan och ev. bilder. Läs mer om villkoren för trygghetsgarantin här »

För att garantin ska falla ut ska du kunna styrka att du drabbats av brand. Vi kan därför komma att begära att du uppvisar en kopia på ditt försäkringsärende som styrker att du utsatts för brand samt en bild på den Housegard brandsläckare som använts för att släcka branden. Trygghetsgarantin gäller i fem år från inköpsdatum.

Hur länge gäller Housegards trygghetsgaranti?

Trygghetsgarantin gäller i fem år från inköpsdatum, och du måste registrera din brandsläckare senast 6 månader efter inköpsdatum på vår hemsida. Kom ihåg att spara ditt kvitto. Här registrerar du dig för Housegards trygghetsgaranti »

Vad är AVD?

AVD är ett släckmedel som effektivt släcker och kväver bränder i litiumbatterier. Släckmedlet är miljövänligt och framställt av naturligt förekommande ämnen.

Brandsläckningsmedlet vattenhaltig vermikulit i dispersion (AVD) är en ny revolutionerande teknik som har många fördelar jämfört med traditionella lösningar som använder fasta och portabla brandbekämpningssystem.

AVD är en vattenhaltig dispersion av vermikulit, som kan sprutas ut som en dimma. Vermikulit är namnet på en grupp hydratiserade laminära mineraler: silikater av aluminium-järn-magnesium. Mineralet vermikulit består av tunna flata kristaller som innehåller mikrospopiska lager av vatten.

Vilka typer av bränder kan AVD användas till?

Släckmedlet AVD är speciellt framtaget för bränder i litiumbatterier, men fungerar även på t.ex. brinnande magnesium och i klass A-bränder. Brandklass A innefattar bränder i organiska och fiberösa material som textilier, trä, möbler och de flesta andra inredningsmaterial.

Hur släcker jag litiumbränder med en AVD-släckare?

Brandsläckaren och släcksprayen hanteras på samma sätt som traditionell släckutrustning.

AVD sprutas ut som en dimma. Vermikulitpartiklarna i dimman fastnar på det brinnande materialet och skapar en täckande film över den brinnande ytan. Vattnet kyler ner branden medans det hastigt avdustar. Tack vare minneralplattornas form binds de samman och skapar en obrännbar syrebarriär mellan branden och atmosfären.

Vad är Lith-EX?

Lith-EX är en släckspray som innehåller släckmedlet vattenhaltig vermikulit i dispersion (AVD) tillsammans med drivgas (kvävgas). Lith-EX är lämplig för släckning av små bränder, i ett mycket tidigt skede.

Kan Lith-EX återfyllas efter användning?

Nej, Lith-EX är kontruerad för engångsanvändning och ska kasseras/återvinnas efter användning.

Välj område

Vad vill du veta mer om?