Rätt brandskydd för din båt

3 augusti, 2015


Båten och livet i skärgården och på havet är för många en stor del av allt som sommaren har att erbjuda. Den största brandrisken i båtar är när du hanterar brännbara gaser och vätskor. Bensin- och gasolläckor kan bilda farliga gaser som redan i små mängder innebär en stor explosionsrisk, därför behöver de hanteras med stor försiktighet. En olycka i hamn är allvarlig som den är men till havs kan den få fatala följder, därför är det viktigt med rätt brandskydd i båten.

I båten rekommenderar vi att du ska ha en gasvarnare och en brandvarnare, Housegards magnetfäste är ett bra alternativ om du vill slippa borrhål. Enligt försäkringsvillkoren skall varje båt ha minst en 2 kg pulverbrandsläckare, och om storleken överstiger 10 meter bör det finnas minst två. Det kan vara värt att kolla upp just dina försäkringsvillkor, ibland kan villkoren variera mellan olika försäkringsbolag. I de flesta större båtar finns sprinklersystem för motorrum. Du kan även ha en brandfilt för ytterligare brandskydd, och då främst för att kväva mindre bränder på plan yta som t.ex. i spis och kläder.

Tänk på att:

  • Kontrollera elsystem, bränsle- och avgassystem.
  • Inga personer bör vara i ruffen under tankning av bensinmotorn eller återstart av motorn.
  • Torka upp bränsle- och oljespill under motorn.
  • Diesel antänder lättare mot heta ytor än bensin. Kontrollera särskilt att tryckrören till injektorerna är i gott skick.
  • Har du lösa dunkar bör dessa fyllas på utanför båten.
  • Rökning är förbjuden i närheten av platser där brännbara vätskor och gaser hanteras.
  • Stäng alltid av huvudströmmen när du lämnar båten.

Om båten börjar brinna rekommenderas du att stanna motorn, stänga av gasol- och bränslesystem och använda brandsläckare eller brandfilt för att försöka släcka branden. Vatten kan också användas för pyrande bränder. Stäng även av huvudströmmen. Ring 112 om du inte själv kan hantera branden. Tänk på att inte hoppa i vattnet om du inte är i livsfara. Om ni lämnar båten; försök larma, använd flytväst och glöm inte att ta med nödraketer.

Hos Brandskyddsföreningen kan du läsa mer om hur du brandsäkrar din fritidsbåt >>

Housegard – Brandsäkerhetsprodukter för din båt >>