Den 11 februari uppmärksammar vi Sveriges viktigaste telefonnummer – 112

6 februari, 2017


112-dagen infaller i februari varje år med syftet att öka kunskapen kring det europeiska nödnumret 112. Utöver det uppmärksammas säkerhet i hem, på arbetsplatser m.m. och hur var och en av oss med enkla medel kan öka säkerheten för oss själva och personer i vår närhet. 

I vår guide hittar du all information du behöver för att brandsäkra ditt hem på bästa sätt, vad du ska göra om olyckan är framme och hur du gör för att minska brandrisken hemma.

Brandsäkerhetsguiden >>


 

Vad är 112-dagen?

112-dagen infaller den 11 februari (11/2) varje år i hela EU. Syftet är att öka kunskapen kring nödnumret 112 och uppmärksamma hur skador och olycksfall kan förebyggas i hemmet, på arbetsplatsen och på fritiden – det är fråga om små vardagliga handlingar och val med vilka var och en kan förbättra säkerheten för sig själv och sina närmaste.

112-dagen innebär också en påminnelse om att nödnumret 112 nu fungerar i alla EU-länder. Information om användningen av nödnumret ges: när är det viktigt att man ringer och i vilka situationer man ska välja ett annat nummer. I nödsituationer som är akuta och/eller livshotande ska du alltid ringa 112.

 

112 gäller i hela EU

112 är nödnumret som gäller i Europa. Var du än befinner dig i EU kan du ringa 112 och få hjälp i en nödsituation. Det är avgiftsfritt att ringa 112 både i det fasta telefonnätet och i mobiltelefonnätet. Till skillnad från Sverige har man i många EU-länder även andra nödnummer, men det räcker att komma ihåg nödnumret 112 i alla EU-länder så hamnar du rätt oavsett vilken instans du vill nå.

Genom att ringa ett enda samtal når du samhällets alla hjälpresurser, så som till exempel polis, räddningstjänst, ambulans, fjällräddning, giftinformation, socialjour och jourhavande präst.

I Sverige kommer det varje år in 3,5 miljoner nödsamtal på nödnumret 112. Dessa ska besvaras på mindre än åtta sekunder för att alla som ringer i en nödsituation ska få bästa möjliga hjälp så snabbt som möjligt. Tänk på att bara ringa 112 i en nödsituation som kräver omedelbar hjälp.

 

Telefonnummer som används i Sverige vid ICKE-akuta situationer:

113 13: Sedan 11 mars 2013 används 113 13 som nationellt informationsnummer i Sverige för icke-akuta händelser i syfte att avlasta SOS Alarms nödnummer 112.

114 14: Det nationella telefonnumret för att kontakta närmaste polismyndighet i Sverige. Numret skall användas för situationer som INTE är akuta, till exempel polisanmälan, lämna tips eller få upplysningar om passfrågor, tillståndsfrågor, adresser och öppettider. Numret används också för att komma i kontakt med växeln eller en anställd vid myndigheten.

 

Alla är viktiga i en nödsituation

Alla är oerhört viktiga för en effektiv hjälp i en nödsituation. När du ringer 112 kommer operatören att fråga tre saker:

1. Vad har hänt?
2. Var har det hänt?
3. Vilket nummer ringer du från?

Försök att svara så noggrant du kan på frågorna. Det underlättar för operatören som skickar ut rätt hjälpresurser till den/de nödställda.

 

Historia

I Sverige kopplas 112 till SOS Alarm. Det tidigare numret till SOS Alarm i Sverige var 90 000, vilket ersattes av 112 den 1 juli 1996.

EU-kommissionen har uppmanat alla nationer att uppmärksamma det gemensamma nödnumret 112 den 11 februari (11/2) varje år. Finland började med detta redan 1997, och 2009 deltog sex nationer. Den 11/2 2010 hölls Sveriges första 112-dag med olika informationsaktiviteter.

Läs mer om 112-dagen här och här »