Fira en brandsäker Lucia

12 december, 2016


Drygt 40% av alla ljusbränder inträffar i december, och de allra flesta den andra och fjärde advent. Detta är ett tecken på att vi, förutom att vara försiktiga med ljus i hemmen, behöver öka säkerheten kring aktiviteter och evenemang i december där brandrisken är större.

Under Lucia tänder vi levande ljus och samlas många människor i lokaler som gymnastik- och matsalar som ofta är avsedda för betydligt färre personer, vilket ökar risken för allvarliga konsekvenser vid en brand.

Ett luciatåg innehåller många tända levande ljus, men allt för ofta glöms brandsäkerheten bort eller nedprioriteras. Att höja säkerheten behöver inte vara komplicerat, nedan följer några enkla råd som kan göra stor skillnad för tryggheten vid luciafiranden.

Brandsäkra tips inför Lucia:

  • Se till att inte släppa in fler personer än vad lokalen tillåter, arrangera hellre flera luciatåg efter varandra eller byt till en större lokal.
  • Inled med en säkerhetsgenomgång och peka ut nödutgångar, var släckutrustning finns m.m.
  • Utse en brandvakt som ansvarar för en första släckningsinsats samt utrymning.
  • Ha alltid brandsläckare och brandfiltar i beredskap.
  • Använd lyktor och ljusmanschetter av icke brännbart material.
  • Barn och ungdomar bör använda elektriska luciakronor och ljus.
  • Används levande ljus i kronan bör håret skyddas med en fuktig duk.
  • Levande ljus skall vara fria från paraffin.
  • Håll nödutgångarna framkomliga. Tänk på att ytterkläder och skor inte får blockera utrymningsvägar.

Källa: Brandskyddsföreningen