Grilla säkert!

28 april, 2015


När utesäsongen kör igång på allvar vill vi spendera mer tid utomhus. Vi gör i ordning våra uteplatser, tar ut trädgårdsmöbler och planterar blommor och växter. För många innebär även våren och sommaren grillning, som för det mesta förknippas med trevliga stunder men som också är en av de vanligaste brandorsakerna under sommarhalvåret. Därför har vi satt ihop en guide för hur du undviker olyckor under grillsäsongen.

Innan du börjar grilla kan det vara bra att känna till kommunens regler för eventuellt eldningsförbud. Grillen ska alltid placeras stadigt på brandsäkert underlag (aldrig på gräs), och gärna på plan yta, för att minimera risken att den välter. Grilla aldrig inomhus, i tält eller husvagn mm.

När du grillar ska du alltid ha någon typ av släckmedel nära till hands, t.ex. en hink med vatten, vattenslang, en brandsläckare, släckspray eller brandfilt. Värt att tänka på är att olika grillar kräver olika typer av släckmedel, vatten ska exempelvis inte användas på en elgrill. Längre ner hittar du Housegards rekommendation av släckmedel för varje typ av grill.

Häll inte T-sprit eller bensin på glöd eller lågor, flaskan kan antändas och explodera. Spruta inte heller tändvätska på glöden då lågor kan flamma upp och bränna dig. Fett som droppar ner på glöden kan börja brinna, du kan enkelt släcka lågorna genom att spraya på vatten med en blomspruta t.ex. Lämna aldrig grillen utan uppsikt och ha säkert avstånd till allt brännbart material så eventuella gnistor hinner slockna innan de landar.

När du har grillat klart ska du släcka glöden med vatten eller genom att stänga locket. Släng aldrig kolrester eller osläckta engångsgrillar i soporna, det kan fortsätta glöda långt efter avslutad grillning.

 


Grilla med kolgrill

Den klassiska trädgårdsgrillen där du använder kol eller briketter är det vanligaste sättet att grilla på.

 • Tänd grillen cirka en halvtimma innan du ska börja grilla.
 • Placera helst inte grillen på en träaltan, glödande kolbitar kan falla igenom springorna och antända gräs eller annat brännbart material under altanen.
 • Vi rekommenderar att du använder en elektrisk grilltändare, braständare eller tändpapper istället för tändvätska.
 • Använder du tändvätska så behöver den dra in innan du tänder grillen, var alltså noga med att hälla på tändvätskan en stund innan.
 • Förvara tändvätskan på säkert avstånd från grillen, och häll aldrig tändvätska på glödande grillkol.
 • Använd aldrig T-sprit, bensin, etanol eller liknande för att tända grillen.
 • Släck med vatten eller täck över grillen med lock när du har grillat färdigt. Kontrollera att kolen inte glöder efteråt.
 • Töm aldrig ut osläckt aska eller kolrester. Tänk på att askan kan se sval ut men i själva verket glöda under ytan, så låt den svalna ordentligt.
 • Grilla aldrig inomhus, i husvagn eller tält.

Den släckutrustning vi rekommenderar för kolgrillen är vatten, pulversläckare och brandfilt.

 


Grilla med gasolgrill

En gasolgrill är vanlig att ha hemma på altanen. Gasolen i sig är inte giftig men mycket brandfarlig, därför är det viktigt att slangar och kopplingar fungerar ordentligt.

 • Dubbelkolla att slangar och slanganslutningar är täta. Tillverkarna rekommenderar att du byter slangar vartannat år.
 • Stäng av gasventilen när du inte använder grillen. Är olyckan framme är det viktigt att du kommer åt att stänga av gasventilen – ha därför gärna en handske till hands som skydd mot hettan.
 • Gör regelbundet rent grillen då fettavlagringar annars kan ta eld.

Den släckutrustning vi rekommenderar för en gasolgrill är koldioxidsläckare, pulversläckare eller brandfilt och eventuellt en handske för att stänga av ventilen.

 


Grilla med elgrill

En elektrisk grill kan vara ett bra och säkert alternativ, och en stor fördel är att den snabbt blir varm. Men elektricitet och vatten är en riskfylld kombination.

 • Kontrollera sladdar och kontakter så att de är hela.
 • Gör regelbundet rent grillen då fettavlagringar annars kan antändas.
 • Täck över grillen när den inte används och förvara den skyddad för fukt och regn.
 • Brand i en elektrisk grill ska inte släckas med vatten.

Den släckutrustning vi rekommenderar för elgrillen är koldioxidsläckare, pulversläckare eller brandfilt.

 


Grilla med engångsgrill

När du är på utflykt är det alltid säkrast att grilla i färdiga eldstäder eller på en medhavd grill. Ibland är en engångsgrill det enklaste alternativet, men det är viktigt att vara försiktig då de lätt kan orsaka brand.

 • Placera engångsgrillen stadigt på brandsäkert underlag – aldrig på gräs. Även om gräset känns fuktigt torkar det ut av hettan och kan antändas.
 • Var noga med säkerhetsavstånd till allt som kan börja brinna.
 • Grilla aldrig inomhus, i husvagn eller tält.
 • Håll noggrann uppsikt över grillen.
 • Ha alltid vatten till hands så att du snabbt kan släcka.
 • Släck engångsgrillen noga när du har grillat färdigt.
 • Släng aldrig en varm engångsgrill i en soptunna.
 • Uppmärksamma eventuellt eldningsförbud i din kommun innan du börjar grilla.

Den släckutrustning vi rekommenderar för engångsgrillar är vatten (minst en hink) och gärna en brandsläckare och brandfilt.

 

TIPS! Ladda ner appen BRANDRISK Ute för att se aktuell information om brandrisken i skog och mark.