Housegards tips för en säker Valborgshelg

28 april, 2016


Valborgshelgen tillhör de dagar under året då brandkåren gör flest utryckningar. Det som skiljer Valborg från andra helgdagar, är att bränderna ökar markant vid 20.00 och avtar vid midnatt, när det i vanliga fall inträffar flest bränder under eftermiddagen. Detta beror såklart på olika saker men en stor brandrisk under just denna helg är fyrverkerier och eldning utomhus som t.ex. majbrasor, valborgsmässoeldar och eldning av gräs.

 


Ska du elda utomhus?

Majbrasor är fina att se på och värmer under kyliga vårkvällar, men som alltid med eldning är det förenat med risk för personskador, skador på egendom och miljö. För att anordna en majbrasa på allmän plats behöver du enligt ordningslagen ansöka om tillstånd hos Polisen. Om det är ett mindre arrangemang på privat mark behövs normalt inget tillstånd, men du bör ha koll på din kommuns regler för eldning utomhus. Tänk på att oavsett om tillställningen är tillståndspliktig eller inte ska eldning ske på ett sådant sätt att det inte medför någon risk för brandspridning till närliggande byggnader.

Majbrasans / Valborgsmässoeldens storlek, placering och innehåll

 • Bålet får inte vara så stort och/eller placeras så nära elledning, skog, vegetation, byggnad e.d. att skada eller brandspridning till dessa riskeras. Cirka 50 m skyddsavstånd rekommenderas vid bål som är 3-4 m höga och har 6-8 m i diameter. Vid mindre bål kan avståndet minskas.
 • Tillgång till släckutrustning ska finnas, lämpligen en ansluten vattenslang som når bålet och närmaste omgivningen. Vattentunna med hinkar, handbrandsläckare eller kombination av ovanstående utrustning går också utmärkt. Ett område om 5 meter kring bålet ska röjas från torrt gräs eller liknande. Området ska dessutom vid behov vattenbegjutas.
 • Bålet ska bevakas tills det är släckt eller släckas innan det lämnas för natten. Använd kratta för att kratta isär den sista glöden så blir det lättare att släcka elden.
 • Bålet får innehålla rena organiska material som trä och papper.
 • Undvik helst att elda tätt packat trädgårdsavfall, löv eller gräs då dessa material ger kraftig rökutveckling.
 • Bålet får inte innehålla miljöfarligt avfall som till exempel bildäck, madrasser, plastpåsar eller dylikt. Plast, gummi, hushållsavfall, impregnerat eller målat virke, sopor och annat osorterat skräp som kan ge upphov till besvärande lukt eller giftig rökutveckling får inte förekomma.
 • Bålet ska placeras på ett sådant sätt att det med tanke på vindriktning inte orsakar olägenhet för grannar eller kringboende genom nedsmutsning eller besvärande lukt.

Kom ihåg!

 • Den som anordnar en Valborgsmässoeld är fullt ansvarig, och ska vara kvar på plats tills elden brunnit ut eller släckts helt och hållet.
 • Vid hög brandrisk, stark blåst eller när eldningsförbud råder får inte valborgsmässoelden tändas.
 • Åtgärder bör vidtas för att hindra allmänheten att komma för nära elden.
 • Möjlighet att larma räddningstjänsten (nödnummer 112) ska finnas tillgänglig och lätt åtkomlig från eldningsplatsen.
 • Lämna inte elden utan tillsyn.
 • Var extra försiktig vid torr väderleksprognos.

Notera att eldning alltid sker på eget ansvar. Polisen och/eller brandkåren kan komma för att kontrollera brasans storlek, placering och omgivning innan planerat, framförallt offentligt, arrangemang. Om du vill vara säker på att allt går rätt till kan du höra av dig till brandkåren i din kommun och meddela att du ska anordna en majbrasa, så att de kan kontrollera bålet dagarna innan.

Tips: Ladda ner MSB:s app Brandrisk ute!

MSB:s gratisapp ”Brandrisk ute” finns för både  Android och iPhone. Appen har en karta som visar risken för gräs- och skogsbrand där du befinner sig. Du kan även söka på valfri ort i Sverige. Dessutom innehåller appen tips och råd om vad man ska tänka på vid eldning.

 


Fyrverkerier

Fyrverkerier är festligt men medför även det risker. Den vanligaste orsaken till att olyckor sker är felhantering, därför är det viktigt att du planerar i tid, läser anvisningarna noggrant och är nykter när fyrverkerier ska avfyras.

Utöver det tänk på detta:

 • För stora raketer bör du bygga eller köpa en ordentligt ramp. Är det mindre raketer räcker det med flaskor som placeras stadigt i en läskback eller liknande. Huvudsaken är att de står stadigt och är riktade rakt upp och inte mot åskådare, omgivande byggnader, skog etc.
 • En fyrverkeritårta är ofta lättare att hantera men det är viktigt att du läser instruktionerna noga, och placerar tårtan på plant och hårt underlag.
 • Gå aldrig fram till en fyrverkeripjäs som inte blivit avfyrad, vänta minst 20 minuter innan du försöker fyra av den igen (om inte anvisning säger någonting annat).

Läs mer hos DinSäkerhet »

 

Vi önskar dig en riktigt fin Valborg och avslutar med ett klipp där Lelle Modig besöker en majbrasa för att ta reda på varför vi egentligen firar Valborg. Kanske kan du träna dina brandkunskaper genom att hitta fel? Trevlig helg!