Linköpings landsting först med brandsläckare för litiumbatterier

13 februari, 2018


Region Östergötland först i landet med krav på litiumsläckare

Det var varningstexten på litiumbatterierna som fick Lars-Erik Eriksson, medicinteknisk ingenjör på Linköpings Universitetssjukhus, att reagera. I dag är Region Östergötland första landstinget i landet med att kräva litiumbrandsläckare vid brandtekniska upphandlingar. – Jag är lite stolt över att jag har bidragit till detta, säger Lars-Erik Eriksson.

Lars-Erik Eriksson har arbetat med apparater och teknisk utrustning i större delen av sitt liv. Först som forskningsingenjör och sedan början på 2000-talet, som medicinteknisk ingenjör på Linköpings Universitetssjukhus, där han bland annat ansvarade för hjärtstartare och EKG-utrustning.

Under de senaste åren har det skett en snabb teknikutveckling, där fler och fler apparater utrustats med litiumbatterier.

– I början tänkte jag mest på att de var bättre, men sedan la jag märke till varningstexten på batterierna, de fick inte transporteras eller förvaras hur som helst på grund av brandfaran, berättar Lars-Erik.

Eftersom Lars-Erik är nyfiken och gärna vill ha koll på utrustningen började han fråga runt bland leverantörer och även hos Räddningstjänsten. Han fick ganska svävande svar kring vad man skulle göra om det började brinna. Samtidigt dök det upp historier på nätet att bland annat mobiltelefoner plötsligt fattat eld.

Hans stora hobby modellflygplan kom oväntat att bli en utlösande faktor för hans engagemang. Där hade förbränningsmotorer successivt bytts till batteridrift i de häftigaste planen, tack vare litiumbatterierna.

– Jag fick höra från flera kompisar att batterierna hade fattat eld och att de inte gick att släcka, då blev jag lite skrämd för de här batterierna.

För ett par år sedan fick han kontakt med Housegard som berättade att de höll på att utveckla en släckare som skulle kunna släcka bränder i litiumbatterier. Tillsammans med sin kollega Rolf Westermark, började de föra en strid på sjukhuset för att ta riskerna på allvar.

­– Vi bjöd in våra chefer och gick igenom problematiken och riskerna. Det tog lång tid för informationen att sjunka in och vi var ganska tidigt ute med att prata om detta. Men jag minns att jag sa ”Måste vi vänta tills det börjar brinna på ett sjukhus”.

Det tog skruv till sist och i dag är Region Östergötland först i landet med en brandteknisk upphandling där litiumbrandsläckare var ett skallkrav.

– Nu har vi köpt in litiumsläckare till alla våra batterilager i regionen, även där vi förvarar uttjänta batterier. Det är ett första steg.

– Men nu när utvecklingen går mot att alltmer utrustning på ett sjukhus drivs med litiumbatterier, tycker jag att det borde finnas litiumsläckare på varje avdelning.

Från vänster: Rolf Westermark, medicinteknisk ingenjör och Lars-Erik Eriksson, f.d. medicinteknisk ingenjör på Linköpings Universitetssjukhus.

Sedan årsskiftet har Lars-Erik gått i pension, men han är stolt över att ha bidragit till att det nu sitter två brandsläckare på hans tidigare arbetsplats, Medicinsk teknik US, en traditionell och en litiumsläckare, båda väl uppmärkta.

– Nu får Rolf och hans kollegor ta vid och driva frågan vidare.

Foto: Lasse Hejdenberg


Vill du läsa mer om litiumsläckare, AVD och det ökande problemet med litiumbatterier som börjar brinna?

Då kanske några av dessa artiklar kan vara intressanta: